1. 7×24ชั่วโมง
    บริการลูกค้าออนไลน์

  2. ติดตามบัญชีสาธารณะ
    รับข้อมูลโปรโมชั่นล่วงหน้า

ระบบสมาชิก成长ของ Baby Whale

一.会员等级介绍:

1. 会员等级是由用户在小海鲸平台消费行为所评定,等级越高,享受购物权益越多。达到等级相应的门槛即可升级,用户可通过消费金额、消费频次来提升等级。

2. 小海鲸会员成长体系设有普通会员、黄金会员、黑金会员、钻石会员、星耀会员5个等级,小海鲸会为不同会员等级的会员提供差异化的特权和福利。

3. 在会员有效期内的会员才可享受相应等级权益。

4. 会员权益对照表

 

二.会员等级有效期及升降机制

会员等级可升降、可保级,若您在当月内达成相应会员等级的条件,则下月会自动变为相应会员等级。15天之内<2笔会员将会自动降到下一个会员级别,每15天未下单则会员自动下降一级。如需恢复到原有等级,至降级日起成功消费数≥1笔任意金额即可;

                    

三.会员权益说明

小海鲸会员享有专属权益包括不同等级的专属折扣、专属优惠券、节假日专属福利等,会员权益仍在不断丰富中,尽请期待...

 

四.会员优惠说明

会员优惠不可与优惠券、余额、活动商品等其他福利同享。

 

保存到桌面
การรับประกันคุณภาพ

การปกป้องคุณภาพ การช้อปปิ้งที่ไม่มีกังวล

ประสบการณ์บริการที่เป็นเอกลักษณ์

นำเสนอบริการที่แตกต่างกัน

ศูนย์ช่วยเหลือ

คู่มือการช้อปปิ้งของคุณ

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
บัญชีเฟสบุ๊ค WeChat
กลับไปด้านบน